[tintuc]

Chia sẻ miễn phí blogger theme Gravity Blogger TemplateMẫu trọng lực Blogger

Trọng lực Blogger Template cũng là chủ đề lý tưởng cho Bộ sưu tập, cá nhân và các trang web Tin tức giống như chủ đề Digizena trước của chúng tôi nhưng nó đi kèm với các tính năng độc đáo của riêng mình. Các tính năng đầu tiên và quan trọng nhất của chủ đề này là nó chỉ xuất hiện trong một cột và có không gian quảng cáo lớn.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chủ đề chỉ với một cột duy nhất và muốn đặt quảng cáo trước khi đăng thì chủ đề này là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Nó có một tính năng độc đáo khác mà bạn có thể sử dụng để hiển thị bài đăng của mình trên trang chủ ngay bên dưới thanh điều hướng. Chủ đề này cũng dễ dàng tùy chỉnh, vì vậy bạn có thể thực hiện các thay đổi mong muốn của mình trong mẫu này.

[/tintuc]


Không có nhận xét nào: